Vissza

Late Jurassic - Öt ország 11 szerzőjének lebilincselő kötete

Late Jurassic - Öt ország 11 szerzőjének lebilincselő kötete

Az öt országból verbuválódott 11 szerző közreműködésével elkészült kötet a kövületekben gazdag Gerecse és Pilis felső jura–alsó kréta karbonátos kőzeteinek sokoldalú feldolgozását nyújtja. A makro-, és mikrofauna vizsgálatok alapján elkészült 18 szelvény részletes, alemelet, ill. zónaszintű biosztratigráfiai tagolása. Az oxfordi, kimmeridgei, tithon és berriasi korú rétegekből 120 ammonitesz nemzetség 220 faját sikerült dokumentálni. Ezek részletes leírását 63 fényképtábla illusztrálja. Az egyéb tengeri gerinctelen maradványokat 9 további fényképtábla mutatja be. Az ammoniteszek közül 3 faj, a belemniteszek, a brachiopodák és a kagylók között további 1–1 faj a tudományra nézve újként került leírásra.Mindezek alapján a szerzők aprólékos modellt dolgoztak ki a gerecsei késő jura–kora kréta medencefejlődésére és ezzel nagyban hozzájárultak a Dunántúli-középhegység mezozoós fejlődéstörténetének alaposabb megismeréséhez.

2016. Augusztus 8.